Vaše otázky

Svoje otázky môžete posielať na adresu klikon@klikon.sk prípadne volajte na naše telefónne čísla.

Dôvod prečo frezovať komín?

Dôsledok neudržiavaného komína spôsobuje po celom svete vyhorenie komína a následné zapálenie strešnej konštrukcie a celého domu. Vyhorenie komína spôsobuje najmä zapálenie sadzí v neudržiavanom komínovom prieduchu.

Komín je dôležitou súčasťou každej stavby a preto rekonštruovať, alebo stavať komín je vážnym rozhodnutím, ktoré veľakrát ovplyvňuje Vaše financie aj kvalitu a hodnotu stavby. Preto sa obráťte na odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti komínov.Ing. Roman Klieštik
Klikon s.r.o.
+421 905 889 993